Контакт

Поштенски контакт

МКхост
Бул. Јане Сандански бр. 71А  А.4.7
(Capitol Mall & Residence)
1000 Скопје
Македонија

Информации и продажба 02 2779 444

Контакт преку е-маил

Регистрација на нови домени, пререгистрација, трансфер, обнова, ДНС промена:
domains@mkhost.com.mk

Поддршка за проблеми/побарувања/технички прашања:
support@mkhost.com.mk

Информации за услугите, барање на понуди, вршење нарачки:
info@mkhost.com.mk

Уплата, сметководство, начини на плаќање, профактури и фактури:
billing@mkhost.com.mk

Изработка на веб дизајн, одржување на веб страни и дизајнерски услуги:
web@mkhost.com.mk

Поплаки, спам проблеми, секаков вид на злоупотреба на нашите услуги:
abuse@mkhost.com.mk

Приклучи ни се на Facebook

Приклучи ни се на Twitter