SEO – Оптимизација за пребарувачи

Кога станува збор за веб презентација на еден бизнис или веб страна за било каква намена не може а да не се размислува за оптимизација за пребарувачи (SEO – Search Engine Optimization).

Што претставува SEO?

SEO не значи измама за да пребарувачот смета дека токму твојата веб страна треба да се појави меѓу првите кога некој пребарува за нешто на интернет. SEO едноставно значи да се прилагоди веб страната за да се обезбеди полесна достапност од страна на пребарувачите кои врз база на нивниот алгоритам ќе одлучат на кое место да ја покажат вашата веб страна (на пример, 1-во или 50-то место).

Накратко кога ќе се запрашаме што е SEO би можеле да го кажеме следново:

 • SEO претставува процес на подобрување. Значи наместо користење на процес на измама користиме процес на подобрување на веб страната како полесно би била пронајдена од страна на пребарувачите.
 • Освен со број на посети SEO се занимава и со квалитетот на тие посетители. Ова е многу значаен елемент особено за еден претприемач и неговиот бизнис. Може да имаш огромен број на посети, но едноставно тие доаѓаат и си одат. Нема конверзија, нема враќање, процесот завршува тука.
 • SEO се однесува на органскиот сообраќај од пребарувачите. Тоа значи на оној дел за кој не се плаќа. Кога станува збор за Google постојат две подрачја од екранот со резултати кои се неоргански (платени реклами) додека останатиот најголем дел се однесува на оние бесплатни резултати кои се добиваат со помош на SEO. Како што е прикажано на сликата десниот дел (до 8 места има дозволен простор) се однесува на приказ на резултати на оние кои му плаќаат на Google (Google Adwords) за да се појават тука. Постои уште едно подрачје кое се наоѓа веднаш над органскиот дел каде исто така се прикажуваат резултати од платен маркетинг, а не SEO.
  Пребарување на Google

Три основни столбови на SEO процес

Секој SEO процес се базира на три основни столбови:

1. Анализа на клучни зборови.

Овој столб има за цел да ги дефинирате клучните зборови за кои сакате Вашата веб страна да биде високо рангирана. Затоа спроведувате анализа преку која ќе дознаете што е тоа што се бара од страна на луѓето кога пребаруваат на интернетот (кој збор го впишуваат во полето за пребарување).

Во овој столб на еден SEO процес ќе треба:

 • Да ги определите 5-6 збора поврзани со твојата веб страна или бизнис!
 • Да ги пронајдете најдобро рангираните веб страни за тие зборови.
 • Со помош на алатки како Google Keyword Suggestion Tool да пронајдете дополнителни зборови кои може да имаат влијание.
 • Да погледнете во аналитиката на Вашата веб страна за да видите кои се фрази го носат сообраќај.
 • Да ги класифицирате, селектирате и планирате користењето на тие зборови во натамошниот SEO процес.

2. Фактори за оптимизација на самата веб страна

Овие фактори  се сите фактори и елементи на кои што вие имате директно влијание и се наоѓаат на Вашата веб страна. Нив слободно можете да ги менувате, едитирате или организирате, а во исто време имаат влијание на појава на вашата веб страна на резултатите на пребарувачите.

Главните фактори што спаѓаат во оваа столб на еден процес на SEO се следниве:

 • Насловна страна (Title Tag) – она што се појавува на врвот на интернет пребарувачот кога посетуваме една веб страна.

Наслов на една страна

 • Клучни зборови и опис се елементите кои Вие ги наведувате на секоја веб страна, а кои за разлика од насловот не се директно видливи за посетителот на веб страната, но се користат од страна на пребарувачите за да ја најдат и да препознаат за што се однесува Вашата веб страна.

Насловни тагови

 • Поднаслови (h1, h2, h3 … Tags). Важноста во определување на релевантноста на Вашата веб страна во однос на некој збор кој се пребарува за да се појави на резултатите на пребарувачот се движи од 1 нагоре. Ова значи дека поднасловот означен како h1 е поважен од поднасловот означен како h2 и h2 e поважен од h3 итн.

Користење на тагови

 • Густина на клучните зборови кои се користат во содржината. Густина на зборови претставува зачестеност на појава на еден збор во содржината на веб страната. На пример ако имаме текст кој содржи 100 збора и нашиот клучен збор се повторува 2 пати тоа значи дека густината ќе биде 2% (2/100). Не значи дека ако ја зголемите густината дека ќе имате подобро рангирање.
 • Слики. Пребарувачот гледа дека има некоја слика но, не знае што е на таа слика. Но има начин на кој што пребарувачот ќе може да знае и да ја прочита текстуалната замена на сликата. Тоа се т.н. alt tags. Така да доколку во кодот за сликата имате alt tags Вашата слика ќе има и текстуално значење во очите на пребарувачите.

Ова се основните, но не и единствените фактори кои спаѓаат во овој столб на еден SEO процес.

3.  Off Page SEO фактори

Основата на овој столб е да имате повеќе влезни линкови со подобар квалитет за да имате подобро рангирање на страната со резултати на пребарувачите.

Ова значи додека првиот столб се концентрираше на релевантноста на Вашата содржина во однос на клучните зборови од првиот столб, третиот столб се концентрира на репутацијата на Вашат веб страна во однос на тие клучни зборови. На релевантноста имате директно влијание, но на репутацијата имате многу помало влијание лично вие.

Следниве фактори влијаат на овој процес:

 • Линкови од страни со висок авторитет. Ова се линкови од веб страни со висок авторитет во очите на пребарувачите. Ова се веб страни кои имаат висок Page Rank. Линкови кои доаѓат од веб страни со поголем PR кој се движи од 0 до 10 ќе биде повреден за рангирањето на Вашата веб страна.
 • Anchor Text. Anchor Text претставува текст на кој е поставен хиперлинк. На пример, страна А поставува линк до Вашата страна а текстот е Кликни тука или Име на ваш бизнис или пак Ваш клучен збор. Овој текст треба да биде прилагоден согласно Вашиот клучен збор.
 • Линкови кон специфична веб страна. Вие не можете за 100 зборови една веб страна да ја оптимизирате за пребарувачите. Затоа, и се очекува да имате повеќе веб страни оптимизирани за различни зборови.

Гостински пост на М-р. Драган Шутевски – http://www.pretpriemac.com/