IMAP vs POP3

Untitled-1

Сите ние постојано испраќаме e-mail пораки – на работа, дома, од телефон… но дали знаете што значи целиот тој mail жаргон при испраќањето на пораките? Дали ги знаете различните начини на кои може да примите/испратите e-mail преку дадена апликација на вашиот мобилен телефон или компјутер?

Без разлика дали користите Gmail, Hotmail, Yahoo или e-mail конфигуриран на вашата веб страница, испраќањето на e-mail пораки и не е така површно како што изгледа. Токму затоа преку овој пост, ќе се фокусираме на една од најчестите пречки при конфигурирањето на вашата e-mail адреса и целата таа постапка ќе ја објасниме на едноставен јазик кој би бил разбирлив за сите. Оние кои веќе знаат како функционираат работите, слободно нека се приклучат во дискусијата.

^60D119C95EA28DCA963A690D8B90EE10072939AAB1931F07FE^pimgpsh_fullsize_distr

POP и IMAP

Единственото нешто заедничко помеѓу протоколите IMAP и POP е тоа што му овозможуваат на корисинот да пристапи до својата e-mail адреса од оддалечен сервер. Тука сигурно секој од вас би се прашал: Зошто мене воопшто ми се потребни IMAP и POP? Што всушност ми овозможуваат тие? Одговорот е следен: IMAP и POP се еден вид на методи кои се користат од страна на вашиот компјутер за да истиот може да пристапи до вашата e-mail адреса која е лоцирана (хостирана) на некој оддалечен сервер.

Сфатете го ова вака, вашата e- mail адреса е креирана на даден сервер и на истиот тој север истата функционира. За да пристапите до истата може да пристапите најпрво до серверот па потоа да пристапите до својата e-mail адреса, или пак може да користите некоја апликација (инсталирана на нашиот компјутер, лап-топ,таблет, телефон) и едноставно и брзо да пристапите до вашата e-mail адреса. Такви апликации се Outlook, Thunderbird или било која Mail апликација која сите ние ја имаме на нашиот телефон.

За оваа апликација да работи и функционира најпрво ќе мора истата да се конектира на серверот на кој таа е хостирана и притоа да испраќа и прима пораки. За тоа се користат одредени протоколи (IMAP и POP) кои го овозможуваат тоа. Корисникот при конфигурација на неговиот e-mail на одредена апликација секогаш е прашан кој протокол сака да го избере. Па за да не одбираме на среќа или пак да не бираме по она што подобро ни звучи, добро е да разбереме што читаме и што истото значи за да можеме да го одбереме токму она што ни одговара.
Како што веќе напоменавме POP и IMAP се методи кои ни овозможуваат да пристапиме на нашата e-mail адреса и тука завршуваат сите сличности помеѓу овие два протоколи.

За POP3 и за IMAP веќе говоревме во претходните две теми каде го покривме нивното функционирање како и нивните главни карактеристики, а ги споменавме и нивните главни предности и недостатоци.
Откако имаме добра подлога и за двата протоколи можеме да направиме споредба на нивните карактеристики и да одлучиме кој од нив е подобар и покорисен.

imapsapiens

IMAP vs POP , сличности и разлики, предности и недостатоци

Како што веќе кажавме единствена сличност меѓу двата протоколи е тоа што и двата му овозможуваат пристап на корисникот до својата e-mail адреса од оддалечен сервер, се друго е различно. IMAP ги чува пораките на сервер, а POP3 од друга страна ги зачуваува пораките локално на машината преку која корисникот пристапил до својата e-mail адреса.

Понатаму POP протоколот е далеку постар од IMAP и е направен да одговара за функцинирање во времето кога е направен, а тоа е 80 години од минатиот век. Денес работите се комплетно поразлични од тогаш, а самото тоа повлекува и одредени промени во делот испраќање на mail. Ако во минатото имавме само еден компјутер со релативно мал (во споредба со денешните понуди) дисковен простор од една страна, а од друга страна имаше сервери и понуден хостинг кој беше далеку помал од оној кој е сега, нормално беше да се создаде протокол за испраќање на e-mail пораки кој би соодветствувал на тогашните околности. Токму затоа е создаден POP, но откако секој од нас има минимум по два уреди кои се поврзани на Интернет и преку кој постојано се пристапува на е-mail адресата, тука настанува проблем кој со POP не е решлив. Па затоа, се јавува потреба за нов протокол, а тоа е IMAP кој пораките ги зачувува на серверот и со самото тоа нуди целосна синхронизација на сите промени на уреди од кои пристапувате. Сепак иако сме 21 век и иако имаме далеку поголеми можности за дисковен прсотор, многу подобри перформанси и на сервери и на уреди на клеинтската страна, сепак голем дел од луѓето се уште користат POP и истиот е сеуште доста активен.

IMAP vs POP – предности и недостатоци

IMAP

POP

Предности

Недостатоци Предности

Недостатоци

Пораките се зачувани на сервер

Користи серверскиот простор Локално чување пораки Нема синхронизација

Побрз преглед на пораките

  Штеди серверски простор Потреба од препраќање пораки до секој уред до кој пристапувате
Автоматски back up   Пристап до пораки без интернет конекција (ако се превземени претходно)

Секое уредување (бришење, нови пораки) на една машина го нема на другата

Го заштедува локалниот простор за зачувување

     

Можност за локално зачувување на пораките

     
Поголема безбедност      

Достапност на пораките од различни локации

     

Од самате табела се гледа дека предностите на IMAP се поголеми, а воедно и недостатотците се помали. Со тоа што сме 21 век и немаме проблем со disk space – IMAP е сосема попогоден протокол за нас.

Покрај сите овие предности на IMAP се поставува прашањето зошто некој би користел IMAP?
Иако не се препорачува за оние кои испраќаат пораки од различни уреди, понекогаш е единствената опција која ни ја нуди интернет провајдерот.

Па се поставува прашањето зошто во 21 век некој би користел POP?

Покрај тоа, некој може да одбере POP поради тоа што сака оргинална копија на секоја порака на секој уред (во зависност од подесувањата на уредот, понекогаш тоа може и да не е возможно).

Modern Times: Make it IMAP

Оние кои користат повеќе уреди за пристап до својот e-mail ќе имаат поголема корист од IMAP. Без разлика преку кој уред ќе се најавите, пораките се синхронизирани, а доколу имате проблем со просторот, можете да си направите папки на компјутерот за пораките кои нема потреба да бидат синхронизирани на сите уреди. Дополнително доколку го користите МКхост за ваш хостинг провајдер, можете да бидете мирни околу сигурноста на вашите e-mail пораки кои со IMAP би ви биле зачувани на серверот, затоа што МКхост прави backup на целокупниот ваш хостинг акаунт на дневно, неделно и месечно ниво.
Така да за да не патите од главоболки со изгубени e-mail пораки – одберете IMAP!