Хостинг индустрија – терминологија која се користи

Серијал за технологија на претприемач и МКХост
Серијал за технологија на претприемач и МКХост

Ќе продолжиме со серијалот на постови кои МКХост и Претприемач ги подготвуваат со цел еден претприемач да го зголеми своето претприемничко знаење и да не биде затечен во користење на различна техничка терминологија за оваа намена. Претходниот пост беше за 5 елементи кои Вие како еден претприемач треба да ги разгледате пред да одлучите за избор на хостинг компанија која ќе го хостира Вашиот бизнис веб сајт. Потоа имавте можност да прочитате за Веб хостинг и видови на хостинг услуги. Сега ќе продолжиме со различната терминологија која се корсти во светот на интернетот и оваа индустрија.

Многу често се среќаваме со одредени термини во хостинг индустријата. За некого тие веќе се познати и јасно знаат што значат, но за некого тоа е нов јазик и затоа ќе дадеме кратки и едноставни објаснувања за неколку жаргони кои најчесто се користат. Секако при објаснување на одреден термин ќе наидете и на други под-термини кои можеби не ви се јасни, но слободно може да пребарувате и за нив на интернет или пак да оставите коментар и ќе се обиедеме да ви ги дообјасниме.

Еве ги термините кои што ќе ги објасниме во постот:

Терминологија - хостинг индустрија
Терминологија - хостинг индустрија

Apache

Еден од најпопуларните Web server (HTTP) програми. Тој игра значајна улога во развивањето на глобалната интернет мрежа www. Веб серверот е бесплатен и има добри перформанси, како и јаки сигурносни карактеристики. Највеќе е користен кај UNIX оперативните системи. Apache веб серверот се користи за опслужување на статични како и динамични веб страни. Според некои статистики Apache веб серверот завзема речиси 50% од опслужување на веб страните. Така да половина од веб страните што ги посетувате на интернет се застапени со овој бесплатен веб сервер.
Почеток…

IIS

Веб сервер на Microsfot за Windows/NT OS. IIS е скратенка од Internet Information Server. Овој веб сервер е втор најупотребуван после Apache со околу 30%.
Почеток…

HTML

Овој збор е кратенка од HyperText Markup Language и претставува програмски јазик за веб страните. Со помош на HTML вашиот веб пребарувач комуницира со веб серверот и на тој начин се прикажува самиот веб сајт. Постојат многу други програмски јазици, но кога веб серверот го процесира сајтот, истиот го враќа до вас преку веб пребарувачот во HTML формат.
Почеток…

HTTP

Овој збор е кратенка од HyperText Transfer Protocol и претставува протокол во апликациското ниво во системот на интернет. Тој е стандард за клиент-сервер комуникација. Како клиент може да го земеме веб пребарувачот, а како сервер, апликацијата на серверот која што е стартувана за да го хостира веб сајтот. Овие две апликации комуницираат помеѓу себе преку однапред одреден порт (стандарден http порт е 80). Клиентот испраќа одредени информации до серверот побарувајќи ја содржината од веб сајтот, додека веб сервер апликацијата која ги чува овие податоци ги испраќа до веб пребарувачот и така вие ги прегледувате интерактивните информации од сајтот (текстови, слики..).
Почеток…

FTP

Kратенка од: File Transfer Protocol кој овозможува размена на датотеки помеѓу клиентот и серверот или помеѓу два сервера. Во хостинг индустријата FTP е многу користен за прикачување на датотеки кон веб серверот. Преку FTP клиентот ги прикачува фајловите и притоа посетителите на веб сајтот имаат пристап да ги прегледуваат, превземат и слично.
Почеток…

SSH

Кратенка од: Secure Shell е мрежен протокол кој овозможува безбедна комуникација помеѓу два хост-а. Под хост подразбираме компјутер кој што е поврзан на интернет и може да комуницира со други компјутери. SSH бил дизајниран како замена за telnet, се со цел да се овозможи безбедносна комуникација помеѓу мрежите. Комуникацијата е енкриптирана и тоа е добра карактеристика и предност за голема употреба на овој протокол. Највеќе е употребуван кај Unix/Linux базираните оперативни системи.
Почеток…

IP

Кратенка од: Internet Protocol е протокол користен за комуникација и пренос на податочни пакети преку мрежа која го користи Internet Protocol системот познат како TCP/IP. Ова е главен протокол на мрежната инфраструктура на интернет-от. Со помош на протоколот се разменуваат податоци низ интернет.
Почеток…

DNS

Кратенка од: Domain Name System. Секоја веб страна на интернет е хостирана на одреден сервер. Секој сервер активен на интернет има своја адреса, т.н. IP адреса. Секој од нас има своја адреса на живеење, така за да се знае кој сервер и веб страна каде точно е лоцирана и за да не настане хаос, е воведен овој IP ( интернет протокол). DNS – от ни помага во памтење на овие адреси на серверите и веб страните на поедноставен начин – односно со преведување на IP адресата на серверот во одредено име кое е прифатливо за нас. Многу потешко е да ја запамтиме IP адресата: 74.54.191.4 во однос на http://www.vasastrana.com.mk/. Сепак зад DNS, IP и другите протоколи и системи постои цела инфраструктура и многу објаснувања.
Почеток…

Packet-Switching

Е метод кој овозможува префрлање на пакети низ интернет мрежата. Доколку треба да се испратат одредени информации од една локација до друга локација низ интернет мрежата се користи овој метод преку IP протоколот. При префрлувањето на податокот, истиот се „цепи“ на повеќе делчиња познати како пакети со иста големина и истите се испраќаат независно низ интернет мрежата. Тие патуваат низ мрежата и на крајот пристигнуваат до дестинационата локација каде се соединуваат и податокот успешно се пренесува до машината каде што требал да пристигне. Пакетите немора да патуваат по иста патека и немора да доаѓаат редоследно.
Почеток…

SQL

Кратенка од: Structured Query Language е компјутерски јазик за менаџирање на базите на податоци. SQL протоколот се користи за ажурирање на податоци на SQL серверот. Сервери кои имаат поддршка за SQL се познати како SQL сервери. Кога ни е потребна една база со податоци, тогаш ја сместуваме и ја организираме по наши потреби. Со помош на SQL може да вршиме одредени функции кон базата. Функциите се засновани на релационата алгебра. Базите на податоци се широко употребувани низ секојдневието.
Почеток…

MYSQL

Е релационен податочен систем за менаџирање на базите. MYSQL го користат софтверски проекти на кои им е потребна целосна поддршка и организација на податоците во база на податоци. Поддржува multi-user автентификација до повеќе бази, може да се инсталира на повеќе оперативни системи. Највеќе го користат софтверски апликации кои се бесплатни и им е потребна ваков тип на база која е исто бесплатна (под GNU лиценца) како на пример: WordPress, Joomla, phpBB. Исто така се користи и во организација на големи проекти како Wikipedia и Facebook. Така да ако сакате да работите и започнете со одредена база на податоци, тогаш може да го искористите овој бесплатен податочен систем за менаџирање на базите.
Почеток…

PHP

Е скриптирачки јазик кој е дизајниран како примарна цел за креирање на динамични веб страни. PHP кодот е вменат во HTML документот и интерпретиран од веб серверот, ја генерира и прикажува веб страната. PHP генерално работи на веб сервер и е скриптирачки јазик кој е прилагодлив за веб девелопмент на страна на серверот.
Почеток…

Web Hosting

За оние кои сеуште не им е јасен овој основен термин во хостинг индустријата може слободно да прочитаат повеќе на следниот линк: Веб хостинг и видови на хостинг услуги.
Почеток…

Domain Name

Или често кај нас ќе го прочитате и слушнете како домен, домејн, домаин, претставува името на вашата веб страна која се внесува во пребарувачот. Најдобро ќе наведеме со пример. Нашата компанија e МКхост, со што ние се имаме одлучено за доменот: Што e веб хостинг, а што домен?
Почеток…

LAMP

Кратенка од имиња на бесплатни програми кои најчесто се користат заедно за да се овозможи хостирање на динамични веб страни:

  • Linux – оперативниот систем
  • Apache, – веб сервер
  • MySQL, систем за менаџмент на базите на податоци или сервер за базите на податоци
  • Perl, PHP, и/или Python, скриптирачки програми.

Почеток…

RAID

Кратенка од: redundant array of inexpensive disks е технологија која овозможува поврзување на повеќе дискови така да тие функционираат заедно и овозможуваат побрза и посигурна работа и чување на податоците. Постојат повеќе видови на RAID конфигурации. Највеќе се користи за да обезбеди backup решение во случај еден од дисковите да откаже, а исто така и во брзина на пристап на податоците помеѓу поврзаните дискови, но доколку еден откаже се губат сите податоци. Сепак се користат и комбинирани видови на RAID се со цел да се добие најдобра безбедност и брзина за податоците кои се наоѓаат на дисковите. Хостинг компаниите ја користат оваа технологија кај серверите.
Почеток…

SSL

Кратенка од: Secure Sockets Layer е протокол креиран за да се справува и за да врши обезбедување на сензибилни и битни податоци како на пример број на кредитни картички, лични податоци на клиентите и сл. Највеќе се користи кај e-commerce веб страните. SSL веб адресата почнува со https. S означува secure однозно безбеден веб сајт каде комуникацијата е енкриптирана.
Почеток…

Firewall

Може да биде на ниво на софтвер или хардвер. Систем кој овозможува заштита на веб серверите. Овие заштитни ѕидови познати како firewalls штитат од хакерски напади како и недозволени пристапи кон серверите.
Почеток…

DDoS

Кратенка од: Distributed Denial of Service Attack е најчест тип на напади на мрежните сервиси. Овој вид на напад предизвикува најголеми проблеми кај хостинг индустријата и хостинг провајдерите. Нападот користи техника на искористување на легалниот трафик, односно сообраќај што провајдерот го користи за да овозможи услуга на клиентите, при што го исполнува со нелегален трафик и на тој начин врши оневозможување на нормална функција на сервисите кај хостинг серверот.
Почеток…

Cgi-bin

Ова е директориум на хостинг серверот каде се сместуваат cgi скрипти за вршење на одредена функција, како на пример праќање на емаил пораки.
Почеток…

Bandwidth

Користен термин во хостинг индустријата кој го обележува протокот на податоците, односно лимитот за проток на податоци како и трафикот кој што е пренесуван. Доколку вие закупите одреден хостинг пакет, хостинг компанијата ви го лимитира трансферот на податоци познат како bandwidth на месечно ниво и ви дава одредена цифра на пример, 20GB. Колку повеќе посетители имате на вашиот веб сајт, толку повеќе ќе биде трошен трафикот и bandwidth-от ќе биде поголем. Ова е битен фактор при избор на еден хостинг пакет. Ако вашиот веб сајт содржи една слика со големина од 1mb и доколку во текот на еден месец имате 10000 посетители, тогаш вашиот потрошен трафик за месецот ќе биде: 10000mb. Ако вие имавте хостинг пакет со месечен bandwidth од 5000mb, тогаш ќе имавте проблем затоа што посетителите ќе потрошат повеќе трафик од дозволениот лимит.
Почеток…

Webmail

Е програма која што се користи кај хостинг серверите и главна функција е прегледување на емаил пораките преку вашиот пребарувач, како и испраќање на нови емаил пораки кога ќе посакате. Предноста е во тоа што може да испраќате и примате пораки и истите да ги прегледувате преку било кој веб пребарувач на било кој компјутер поврзан на интернет.
Почеток…

POP

Кратенка од: Post Office Protocol е протокол кој се користи при комуникација на емаил серверите и негова главна цел е примање на пораките. Овој протокол го користи 110 портот.
Почеток…

SMTP

Кратенка од: Simple Mail Transfer Protocol. За разлика од POP протоколот, SMTP се користи за испраќање на емаил пораки. Овој протокол го користи 25 портот.
Почеток…

Cron Jobs

Се користат доколку треба да се повторува одредена работа повеќе пати. Тоа може да биде некоја скрипта што треба да се извршува секој ден точно во 12 часот. Со помош на cron jobs може да се задава кога сакаме да се изврши одредена работа, дали таа да се повторува и точно во кои периоди да се извршува/да се повторува.
Почеток…

cPanel

Е најупотребуван контрол панел во хостинг индустријата. Овој контрол панел овозможува подобра контрола над хостингот, подобро менаџирање, лесни функции како креирање на емаил адреси, автоматски препраќачи, автоматски одговарачи на емаил пораки, креирање на бази на податоци, сетирање на cron jobs, интегриран file manager кој овозможува работење со податоците на хостингот и многу други корисни работи. МКхост го користи овој контрол панел и клиентите се задоволни со него. Има можност и за менување на темите и изгледот на панелот.
Почеток…

Email forwarders

Или на Македонски: препраќачи на емаил пораки е доста корисна работа кога сакате еден емаил да биде препратен на повеќе други. Дали имате еден куп на емаил адреси и неможете да ги контролирате? Изберете еден главен и насочете ги сите други да ви ги препраќаат емаил пораките со помош на оваа опција која што би требало секој емаил сервис провајдер да ви ја овозможи. Така на еден емаил ќе ви бидат препраќани пораките од другите емаил сандачиња и доволно ќе е да го проверувате само главното емаил сандаче.
Почеток…