Зошто треба да имаш онлајн продавница?

Погледни го нашиот инфографик за тоа зошто во ова интернет време твојот бизнис мора да биде онлајн. Растот на онлајн трговијата во светски рамки, како и користењето на мобилните уреди, влијае и врз онлајн продажбата. Провери како овие факти можеш да ги искористиш во твоја полза.