Видео 9 – Видео на вашиот веб сајт

Ова е девето видео од серијалот 10 видео материјали за тоа како до сопствена веб презентација.

Во оваа видео ќе снимиме едно видео, ќе го едитираме, ќе го поставиме на YouTube и ќе го поставиме на нашиот веб сајт.

По завршување на оваа видео:

  • Ќе знаете како да снимите видео.
  • Ќе знаете како да го едитирате снименото видео.
  • Ќе знаете како да го поставите на YouTube.
  • Ќе знаете како да го поставите на веб сајтот.

Ресурси: