Видео 7 – Статичен веб сајт – темплејти

Ова е седмо видео од серијалот од 10 видео материјали за тоа како до сопствена веб презентација.

Во оваа виде ќе пронајдеме неколку веб страни со темплејти ќе избереме еден темплејт и ќе симнеме еден софтвер со чија помош ќе ги едитираме темплејтите.

По завршување на оваа видео:

  • Ќе знаете каде да пронајдете темплејти.
  • Ќе знаете каде да го симнете софтверот за едитирање.
  • Ќе се подготвите за едитирање на тој темплејт.

Ресурси: