Видео 5 – Објавување WordPress постови

Ова е петтото видео од серијалот 10 видео материјали за тоа како до сопствена веб презентација.
Во оваа видео ќе ја ажурираме содржината на нашиот новокреиран веб сајт кој функционира на WordPress платформата.

По завршување на оваа видео:

  • Ќе знаете како да објавите пост на Вашиот интегриран блог преку WordPress.
  • Ќе знаете како да направите веб страни во стилот на почетна страна.
  • Ќе знаете како да ја поставите таа страна да биде почетна а блог да се појавува на друго URL.
  • Ќе знаете како да поставите слика во пост и страна на WordPress.

Ресурси: