Видео 4 – Инсталација на WordPress тема

Ова е четвртото видео од серијалот 10 видео материјали за тоа како до сопствена веб презентација.
Во оваа видео ќе пронајдеме и инсталираме WordPress тема која всушност ќе го претставува изгледот на нашиот веб сајт.

По завршување на оваа видео:

  • Ќе знаете како да пронајдете WordPress тема.
  • Ќе знаете како да инсталирате WordPress тема.
  • Ќе знаете како да направите основни прилагодувања на таа тема.
  • Ќе знаете како да поставите слика во пост и страна на WordPress.

Ресурси: