Видео 2 – Cpanel

Ова е второто видео од серијалот 10 видео материјали за тоа како до сопствена веб презентација и се однесува на cPanel – Контрол панел за веб хостинг кој обезбедува графички интерфејс и алатки за автоматизација дизајнирани да го поедностават процесот на хостирање на веб сајт.

По завршување на оваа видео:

  • Ќе знаете што е тоа cPanel,
  • Ќе креирате сопствени е-mail акаунти во вид на vaseime@vaswebsajt.com,
  • Ќе направите препраќачи,
  • Ќе знаете што е File Manager,
  • Ќе знаете како да направите MySQL Database и како да ги менаџирате преку phpMyAdmin и
  • Ќе знаете како да користите софтвери за креирање на веб страни со Site Software преку cPanel.

Ресурси: