Како до *.mk домен?

Регистрација на com.mk , net.mk и mk домени

*.mk - наставката за домени во Македонија

МКхост нуди регистрација на Македонски домени и тоа со следните наставки: .com.mk .net.mk и .mk .
Секој може да изврши закуп/регистрација на македонските домен преку МКхост, без разлика дали е тоа физичко лице или регистрирана компанија/фирма/организација.

Лицето/фирмата што ќе ја изврши регистрацијата преку МКхост ја има целата сопственост врз доменот. Тоа значи: промена на ДНС сервери ( именски опслужувачи ) во секое време од страна на сопственикот, промена на доменот на име на друга фирма/компанија ( еден вид на трансфер ), прекин на доменот, додавање на пристап на сопственост на повеќе лица ( контакти ).

МКхост нуди уникатен и единствен точен пребарувач за македонските домени. Пребарувачот ви укажува на тоа дали може саканиот домен да биде регистриран или не. Доколку доменот е слободен за регистрација тогаш можете да извршите нарачка и да го регистрирате доменот преку МКхост. Ако пребарувачот за домени ви даде резултат дека доменот неможе да се регистрира, тоа значи дека саканиот домен е веќе регистриран или неможе да се изврши регистрација на доменот.

За проверка на домени, следете го следниот линк: http://www.mkhost.org/clients/domainchecker.php
За да извршите регистрација на домен, кликнете на следниот линк: http://www.mkhost.org/clients/cart.php?a=add&domain=register

-Доколку доменот биде регистиран на нашите хостинг сервери, односно доколку со доменот закупите и хостинг пакет, тогаш ние го подесуваме истиот и ги доставуваме именските опслужители .
-Доколку сакате доменот да биде регистиран и хостиран на други хостинг сервери, тогаш треба да ги исполните барањата :
Технички услови
Барателот е должен, пред поднесувањето на барањето, да обезбеди најмалку два коректно поставени именски опслужувача за предметниот домен, видливи на интернет.
Коректно поставени именски опслужувачи се оние опслужувачи кои имаат соодветна програмска поддршка за именско опслужување и притоа:
• имаат точно еден SOA запис за предметниот домен
• имаат NS запис за секој именски опслужувач кој барателот го навел во барањето за предметниот домен
• имаат А запис за секој именски опслужувач кој барателот го навел во барањето, а чиешто име се наоѓа во предметниот домен
• сите именски опслужувачи кои барателот ги навел во барањето даваат идентичен одговор на упити во поглед на претходните 3 точки.
Пример за ДНС сервери со вклучени ip адреси се:
dns1.mk-host.com – 75.125.136.194
dns2.mk-host.com – 75.125.136.195

Доколку несакате да биде хостиран доменот ( активен на некој хостинг провајдер/хостинг простор ), МКхост може да го постави истиот на свои ДНС сервери, со што тој би бил само активно регистриран. Ова е одлична опција доколку сакате доменот да го регистрирате на време, пред некој друг да Ви го закупи името, а доколку сеуште не планирате да го користите за презентација на Вашата веб страна.

Временскиот период за регистрација е независен и се движи од еден ден, до една недела ( а може и повеќе ) . Најмал ќе биде периодот на регистрацијата доколку се исполнети техничките барања. Просек за регистрација на македонски домени е 2 работни дена.

За да проверите дали доменот е добро поставен со ДНС серверите со кој сакате да биде регистриран, следете го следниот линк.

За да извршите регистрација на домен, кликнете на следниот линк: http://www.mkhost.org/clients/cart.php?a=add&domain=register