Домени

Домен име (домејн) го претставува идентитетот на веб сајтот. Секоја активна веб страна хостирана на интернет, може да биде достапна преку уникатното домен име кое е составено од главно име и tld наставка. Пример за домен име на нашата веб страна е: mkhost.com.mk . MKhost е името на доменот, додека tld наставката е .com.mk – која означува дека доменот е Македонски.

Регистрирај си свое домен име.


www.Наставка Минимум години Регистрација Трансфер Обновување
.mk 1 1179 ден/год* / 825 ден/год*
.com.mk 1 1179 ден/год* / 825 ден/год*
.net.mk 1 1179 ден/год* / 825 ден/год*
.com 1 1179 ден/год* 1179 ден/год* 1179 ден/год*
.net 1 1179 ден/год* 1179 ден/год* 1179 ден/год*
.org 1 1179 ден/год* 1179 ден/год* 1179 ден/год*
.info 1 1179 ден/год* 1179 ден/год* 1179 ден/год*

* Посочените цени се со вклучен 18% ДДВ и се однесуваат на услуги со период од 12 месеци.